Pular para o conteúdo

“O Bom Samaritano” – Rembrandt

The Good Samaritan, 1630, Rembrandt van Rijn

The Good Samaritan, 1630, Rembrandt van Rijn (Dutch Baroque Era Painter and Engraver, 1606-1669), Oil on canvas, 68.5 x 57.3 cm, Wallace Collection, London, UK