Pular para o conteúdo

Elias no Deserto – Washington Allston

Elijah in the Desert (Elias in der Wüste ), 1818, Washington Allston

Elijah in the Desert (Elias in der Wüste ), 1818, Washington Allston (American Romantic Painter, 1779-1843), Oil on canvas, 125.1 x 184.8cm (49 1/4 x 72 3/4 in.), Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, USA. Large size here.