Pular para o conteúdo

A Anunciação – Matthias Stom

The Annunciation, early 17th century, Matthias Stomer

The Annunciation, early 17th century, Matthias Stomer (Dutch Baroque Era Painter, ca.1600-1650, also known as Matthias Stom), oil on canvas, 113 x 166 cm (44.5 x 65.4 in.), Galleria degli Uffizi, Florence, Italy. Large size here.

DETAIL: The Annunciation, early 17th century, Matthias Stomer

DETAIL: The Annunciation, early 17th century, Matthias Stomer